KONTAKT

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

KONTAKTNÉ OSOBY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO:        37 464 736
IČ DPH:  SK1044233564

Číslo účtu: 0522489712/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK17 0900 0000 0005 2248 9712

Živnostenský list vydaný OÚ Prešov číslo živ. reg. 708-15199

MAPA